Telefon (+45) 4068 6090
Telefon (+45) 4068 6090

Fjerner Fedt, Reducerer brandfare

Restauranter og Storkøkkener – Fjerner Fedt, Reducerer brandfare

Et korrekt dimensioneret og installeret Biotech Innovations Power Pack system sikrer virksomheden mod fedtbelægninger i emfang og i ventilationskanaler.

Det giver en reduceret brandfare, et bedre sug og meget lettere og billigere rengøring.

Det sikrer dit helbred og din pengepung, virksomheden sparer penge.

Power Pack system sikrer, at rengøringen er lettere.

Kokke og køkkenpersonale kan bruge deres tid på at lave mad og ”det er blevet 80 % lettere at holde alting rent”, som en tilfreds kunde udtrykker det.

Installationen tilpasses lokale forhold, men typisk placeres systemet, i luften i lagerrum, i emhætten og i indsugningsluften/i krydsveksler.

Effekten kan ses:

I ventilationssystemet
I emfang
Rengøringen bliver meget lettere

Økonomi:

Det er forsvarligt at anskaffe systemet, hvis de fordele og lettelser det medfører, kan sikre, at investeringen har tjent sig ind inden for en acceptabelt kort tidsramme.

De største besparelser er en meget lettere rengøring af både rum og grej og af ventilationssystem.

Udstyret:

En Power Pack er en katalysator. Den fungerer uden tilført energi, uden tilsætningsstoffer og uden at benytte Ozon eller UV.

Enkeltdelene er af rustfri stål. Systemet er godkendt til brug i forbindelse med vand, samt velegnet til brug i fødevarer.

Hvad er Power Pack System?
En Power Pack (PP) er en katalysator, dvs.

”- en anordning som accelererer hastigheden, hvormed en kemisk reaktion foregår, uden selv at blive omdannet eller brugt ved reaktionen.(Wikipedia).”
I det enkelte system er PP typisk forbundet med en ”peritract”, en forlænger til sikring af optimal kontakt med det emne (fast, flydende eller luftformigt), der skal behandles, samt med en aflader til kontinuerlig regenerering af katalysatoren.

Enkeltdelene er af rustfri stål. Systemet er godkendt til brug i forbindelse med vand og velegnet til madvarer.

Funktion og effekt.

En PP fjerner statisk elektricitet fra de behandlede emner – luft, fedt og andre urenheder. Det ændrer emnernes indre struktur og dermed nogle af deres fysiske egenskaber. Vi får ”blød luft”.

Disse ændringer kan nyttiggøres i en lang række sammenhænge. I Restauranter og storkøkkener er de mest almindlige effekter:

  • I ventilationssystemet, hvor fedtmolekyler nedbrydes til CO 2 og vand og således ikke danner belægninger i emfang eller luftkanaler. Det giver en reduceret brandfare og en meget lettere rengøring. Et rent og tørt ventilationsrør, helt uden fedtaflejringer, udgør ikke nogen brandfare.
  • I krydsvekslere, hvor gennemstrømning og varmeveksling bliver forbedret. Selv en beskeden fedtbelægning ville kunne reducere effekten med op til 80% og samtidig øge energiforbruget (el.) med op til 25%.
  • I køkkenrummet, hvor evt. lugt af mados, bliver fjernet eller kraftigt reduceret. ”- en anordning som accelererer hastigheden, hvormed en kemisk reaktion foregår, uden selv at blive omdannet eller brugt ved reaktionen.(Wikipedia).”
  • Dimensioner og installation

Fordi PP’s effekt er et samspil mellem mængden, der skal behandles, behandlingstiden og ”mængden” af statisk elektricitet, som systemet kan nå at skille sig af med, er det en overordnet betingelse, at det installerede system er ”stort nok!” Det er i praksis ikke muligt at måle sig frem til ”problemets størrelse”, men vi har efterhånden et godt erfaringsgrundlag at basere anlæggenes dimensionering på.

Installationen tilpasses lokale forhold, men typisk placeres systemet i luften i lagerrum, i emhætten og i indsugningsluften/i krydsveksler.

Vedligeholdelse, service og levetid

Systemet kræver ingen tilført energi eller forbrugsvarer. I teorien er det vedligeholdelsesfrit og med en meget lang levetid, men for at sikre at forbindelser ikke er afbrudt, at der ikke er skader, som indvirker på effekten og at systemet er intakt og fungerer optimalt, sælges det altid med en servicekontrakt. Vores tekniker vil regelmæssigt tilse og servicere dit anlæg.

Økonomi

Det er vores holdning, at det er forsvarligt at anskaffe systemet, når de fordele og lettelser det medfører, kan sikre, at investeringen har tjent sig ind inden for en acceptabelt kort tidsramme.

Besparelserne er:

  • En meget lettere rengøring af både rum og grej. Kunder oplyser at rengøringen er op til 80% hurtigere og lettere.
  • En rengøring af emfang og ventilationssystem, som næsten er reduceret til inspektion og evt. støvsugning.
  • Fordele ved bedre gennemstrømning og mere effektiv varmeveksling.

Leave a Reply