Telefon (+45) 4068 6090
Telefon (+45) 4068 6090

Forsyninger

Reducér svovlbrinten til et minimum og undgå tæring af beton og metal

Power Pack til pumpe- og rensebrønde

Svovlbrinte (H2S) i spildevand og ledningsnet er et både stort og kendt problem for forsyningsselskaberne, vores miljø og de der bor i nærheden af pumpe- og rensebrønde. Svovlbrinten giver alvorlige lugtgener, og medvirker også til tæring af beton og metal, hvilket kan give betydelige omkostninger til reparation og vedligehold.

Dannelsen af svovlbrinte foregår i de lukkede spildevandsledningsnet, og desværre er svovlbrintedannelsen et stigende problem, da der er en tendens til at forsyninger sammenlægges. Derved bliver spildevandsledningsnettet længere, spildevandets opholdstid i de lukkede ledningsnet forlænges dermed.

Reducering af svovlbrinte på min 90%

Dine fordele

 • Svovlbrinten reduceres med ca. 90%
 • Reduceret tæring af beton, dvs. kraftigt reduceret omkostninger
 • Fedtet i brønden nedbrydes
 • Biofilm på indersiden af rør nedbrydes
 • Pumpefunktionen forbedres, da spildevandet får en blødere konsistens
 • Minimal vedligehold
 • Engangsydelse

Og ikke mindst:

 • Ingen strømforbrug
 • Ingen brug af kemi
 • Power Pack er en grøn løsning!

TESTFORSØG MED GULDBORGSUND FORSYNING

Innocleaner har i samarbejde med Guldborgsund Forsyning A/S testet Power Packs virkning på svovlbrinteniveauet i pumpe- og rensebrønde. Resultatet er overbevisende:

 • Reduktion af H2S i pumpebrønde: 96-100%
 • Reduktion af H2S i rensebrønd: 90%
 • Reduktion af fedt i brøndene

Kontakt os gerne, hvis du ønsker at modtage rapporten.

Er du klar til en gennemgang?

Vi står klar til at hjælpe dig