Telefon (+45) 4068 6090
Telefon (+45) 4068 6090

Forsyninger

Reducér svovlbrinten til et minimum og undgå tæring af beton og metal

Power Pack til pumpe- og rensebrønde

Svovlbrinte (H2S) i spildevand og ledningsnet er et både stort og kendt problem for forsyningsselskaberne, vores miljø og de der bor i nærheden af pumpe- og rensebrønde. Svovlbrinten giver alvorlige lugtgener, og medvirker også til tæring af beton og metal, hvilket kan give betydelige omkostninger til reparation og vedligehold.

Dannelsen af svovlbrinte foregår i de lukkede spildevandsledningsnet, og desværre er svovlbrintedannelsen et stigende problem, da der er en tendens til at forsyninger sammenlægges. Derved bliver spildevandsledningsnettet længere, spildevandets opholdstid i de lukkede ledningsnet forlænges dermed.

Reducering af svovlbrinte

Dine fordele

  • Svovlbrinten reduceres
  • Reduceret tæring af beton, dvs. kraftigt reduceret omkostninger
  • Fedtet i brønden nedbrydes
  • Biofilm på indersiden af rør nedbrydes
  • Pumpefunktionen forbedres, da spildevandet får en blødere konsistens
  • Minimal vedligehold
  • Engangsydelse

Og ikke mindst:

  • Ingen strømforbrug
  • Ingen brug af kemi
  • Power Pack er en grøn løsning!

Er du klar til en gennemgang?

Vi står klar til at hjælpe dig