Telefon (+45) 4068 6090
Telefon (+45) 4068 6090

Fedtudskiller

Kender du problemet med tømning af fedtudskilleren?

Slip for lugten!

Der er en tendens til at der dannes faste eller hårde fedtskorper og belægninger i fedtudskillere. Skorper der med regelmæssige mellemrum skal fjernes mekanisk vha. slamsuger og værktøj.
Ved at anvende PP-behandling, i eller på tilløbet til fedtudskilleren, opnås fordele og besparelser:

  • Fedtet danner færre skorper. Disse skorper har en mere krummet struktur og løber lettere med afløbet, eller kan let spules bort.
  • Svovlbrinte (H2S) belastningen i fedtbrønden reduceres til et niveau der næppe kan lugtes. PP-behandlingen nedbryder hurtigt og effektivt svovlbrintemolekylet.
  • I forhold til den enkelte fedtbrønd er det en besparelse og en lettelse, men med et større antal fedtbrønde er besparelsen ganske betydelig.

Lugtgener reduceres med 60 - 80%

Hvor bliver fedtet af?

En PP fungerer som en katalysator, der fjerner statisk elektricitet. Det medfører at fedtets indre bindinger ændres, hvorved fedtet nedbrydes. Lidt ligesom en forbrænding af fedt, men på en langsommere måde og uden varmeudvikling. Processen beskrives bedst som en kold forbrænding.
Når fedtet nedbrydes besidder det ikke længere fedtets uheldige egenskaber, men er via koldforbrændingen blevet omdannet til H2O og CO2.

I forbindelse med mad er de mest almindeligt forekommende fedtstoffer (både vegetabilske og animalske) palmitin-syre C15H31COOH.  

Dette fedtstof kan ved iltning (koldforbrænding) nedbrydes til vand og kultveilte. Kemisk ser det sådan ud:

2 C15H31COOH + 47 O2 = 32 H2O + 32 CO2

Dine fordele

En veldimensioneret og korrekt installeret Power Pack løser mange af de problemer der er i forbindelse med fedtudskiller og kloakering i storkøkkener, levnedsmiddelindustrien og institutioner.

  • Lugtgener bl.a. forårsaget af svovlbrinte H2S reducereres med 60 – 80%
  • Fedtlaget nedbrydes og behovet for tømning med slamsuger reduceres
  • I ældre fedtbrønde bygget i beton elimineres svovlbrintens tæring af betonen helt
  • Virksomheden opnår arbejdsmæssige besparelser, når vedligeholdelse af fedtudskiller og kloakering elimineres
  • Virksomheden kan overfor omverden skilte med en grønnere profil

Lugtgener

Lugt kan være generende, når man ikke har mulighed for at gøre noget ved den. Virksomheder og aktiviteter kan give lugtgener i omgivelserne, hvis der opstår lugtstoffer under fx kemiske processer eller i forbindelse med mikrobiel nedbrydning af organiske stoffer. Få installeret en Power Pack i jeres fedtudskiller og oplev forandringen.

Kom af med den dårlige lugt

De rigtig fæle lugte som Ammoniak, Svovlbrinte og Mercaptan, optræder sjældent i forbindelse med køkkener, men det gør til gengæld det mere diffuse ”stege os” og andre madlugte, der ofte er bundet til røg, til damp og, i høj grad, til fedtmolekyler. Power Pack fjerner op til 70-80% af lugtgenerne i fedtudskilleren.

Vigtigt!

OBS!

Rens hele afløbssystemet i forbindelse med installationen af PP!

Power Pack systemets effekt er primært i den umiddelbare nærhed i fedtudskilleren og i afløb ”nedstrøms” derfra.

Effekten spreder sig desuden efterhånden baglæns og ”opstrøms” i tilførselsrørsystemet, hvorved belægninger i disse rørs delvis opløses og løsnes.

Hvis systemet ikke er blevet grundigt rengjort i forbindelse med installationen af PP, kan fedtudskilleren pludseligt modtage store mængder fedtblandet slam, der langt kan overstige fedtudskillerens kapacitet.

En sådan hændelse kan udgøre en ubekvem og besværlig afbrydelse i virksomhedens daglige drift.

Er du klar til en gennemgang?

Vi står klar til at hjælpe dig

Download brochure