Telefon (+45) 4068 6090
Telefon (+45) 4068 6090

Fedtudskiller

Kender du problemet med tømning af fedtbrønden?

Hvor bliver fedtet af?

Der er en tendens til at der dannes faste eller hårde fedtskorper og belægninger i fedtbrønde. Skorper der med regelmæssige mellemrum skal fjernes mekanisk vha. slamsuger og værktøj.
Ved at anvende PP-behandling, i eller på tilløbet til fedtbrønden, opnås fordele og besparelser:

 • Fedtet danner færre skorper. Disse skorper har en mere krummet struktur og løber lettere med afløbet, eller kan let spules bort.
 • Det betyder at der meget sjældent bliver brug for at benytte slamsuger.
 • Svovlbrinte (H2S) belastningen i fedtbrønden reduceres til et niveau der næppe kan lugtes. PP-behandlingen nedbryder hurtigt og effektivt svovlbrintemolekylet.
 • I forhold til den enkelte fedtbrønd er det en besparelse og en lettelse, men med et større antal fedtbrønde er besparelsen ganske betydelig.

Lugtgener reducereres
med 40 - 99%

Hvad og hvordan?

En PP er en vædskefyldt stålcylinder, der fungerer som katalysator for udtrækning af protoner fra fedtophobninger i fedtudskillerbrønde.
Derved ændres fedtets indre bindinger og en nedbrydning af fedtet igangsættes. Processen beskrives bedst som en afbrænding af fedtet – en koldforbrænding.
Når fedtet nedbrydes besidder det ikke længere fedtets uheldige egenskaber, men er via koldforbrænding blevet omdannet til H2O og CO2.

Dine fordele

En veldimensioneret og korrekt installeret Power Pack (PP) løser mange af de problemer der er i forbindelse med fedtudskillerbrønde og kloakering i storkøkkener, levnedsmiddelindustrien og institutioner.

 • Koldforbrænding i fedtudskillerbrønde fjerner behovet for tømning med slamsuger
 • Med PP-fedtudskilleren installeret reduceres udledningen af CO2
 • Lugtgener bl.a. forårsaget af svovlbrinte H2S reducereres med 40 – 99%
 • I ældre fedtbrønde bygget i beton elimineres svovlbrintens tæring af betonen helt
 • Virksomheden opnår arbejdsmæssige besparelser, når vedligeholdelse af fedtudskillerbrønde og kloakering elimineres
 • Virksomheden kan overfor omverden skilte med en grønnere profil

Kom af med den dårlige lugt

De rigtig fæle lugte som Ammoniak, Svovlbrinte og Mercaptan, optræder sjældent i forbindelse med køkkener, men det gør til gengæld det mere diffuse ”stege os” og andre madlugte, der ofte er bundet til røg, til damp og, i høj grad, til fedtmolekyler. Power Pack (PP) fjerner op til 80% af lugtgenerne i fedtudskilleren.

Lugtgener

Lugt kan være generende, når man ikke har mulighed for at gøre noget ved den. Virksomheder og aktiviteter kan give lugtgener i omgivelserne, hvis der opstår lugtstoffer under fx kemiske processer eller i forbindelse med mikrobiel nedbrydning af organiske stoffer. Få installeret en Power Pack (PP) i jeres fedtudskiller og oplev forandringen.

Storkøkkener og i Levnedsmiddelindustrien

Power Pack til fedtudskillere

Et vel-dimensioneret Biotech Innovations Power Pack system (PP), der er korrekt installeret i fedtudskiller, løser mange af de problemer der ofte opleves i forbindelse kloakering fra storkøkkener og levnedsmiddelindustri.

Power Pack Systemet:

 • Modvirker dannelsen af faste skorper og fedtbelægninger i kloakker og fedtudskillere.
 • Det reducerer lugtgener med 80% eller mere.
 • Fedtet nedbrydes til vand og CO2
 • Fjerner behovet for slamsugning.
 • Virksomheden sparer penge og en masse besvær.

 

Vigtigt!

OBS!

Rens hele afløbssystemet i forbindelse med installationen af PP!

Power Pack systemets effekt er primært i den umiddelbare nærhed i fedtudskiller-brønden og i afløb ”nedstrøms” derfra.
Effekten spreder sig desuden efterhånden baglæns og ”opstrøms” i tilførselsrørsystemet, hvorved belægninger i disse rørs delvis opløses og løsnes.
Hvis systemet ikke er blevet grundigt rengjort i forbindelse med installationen af PP kan fedtudskillerbrønden pludseligt modtage store mængder fedtblandet slam, der langt kan overstige fedtudskillerbrøndens kapacitet.
En sådan hændelse kan udgøre en ubekvem og besværlig afbrydelse i virksomhedens daglige drift.

Er du klar til en gennemgang?

Vi står klar til at hjælpe dig

Mere information?

Ønsker du flere informationer om vores løsninger, så skriv til os. Vi vender tilbage i løbet af 1 til 2 hverdage. Eller bare ring til os nu.

+45 4068 6090
info@innocleaner.dk

Få et tilbud

EMFANG BROCHURE

FEDTUDSKILLER BROCHURE