Telefon (+45) 4068 6090
Telefon (+45) 4068 6090

Slip for lugtgener fra fedtudskilleren

HVOR BLIVER FEDTET AF?

Slip for rensning af aftrækskanaler i emfang

Reducerer brandfare

Din grønne profil øges

Fremtidens teknologi

Power Pack til emfang

Power Pack til emfang i restauranter og storkøkkener. Et korrekt dimensioneret og installeret Power Pack system sikrer virksomheden mod fedtbelægninger i emfang og i ventilationskanaler. Det giver en reduceret brandfare, et bedre sug og meget lettere og billigere rengøring. Virksomheden sparer penge.

Læs mere

Power Pack til fedtudskiller

Power Pack nedbryder fedt til vand, luft og salte ved en katalytisk proces. Med en Power Pack monteret i fedtudskilleren, vil man opleve at fedtet gradvist opløses, og belægninger og væsentlige lugtgener forsvinder.
Power Pack virker uden forsyning af strøm, og kræver derfor minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Styrk din grønne profil

Ved installation af en Power Pack opnår virksomheden en lang række miljøgavnlige effekter. Heriblandt mindre udledning af CO2, færre lugtgener fra fedtudskilleren og eliminering af slamsugning, transport og belastning af rensningsanlæg.

Spar tid og penge

Der er en tendens til at der dannes faste eller hårde fedtskorper og belægninger i fedtbrønde. Skorper der med regelmæssige mellemrum skal fjernes mekanisk vha. slamsuger og værktøj. Er fedtudskilleren udstyret med en Power Pack, opnås fordele og besparelser.

Hvad er en Power Pack

En Power Pack virker som en katalysator, der får en række kemiske processer til at forløbe hurtigere – uden selv at bruge energi. Den påvirker strukturen i den substans den sættes i forbindelse med, således at substansens egenskaber ændrer sig. Power Pack virker på mange af de processer der forgår omkring os, og dette har mange fordele, for eksempel i industrien.

Power Pack kan:
 • nedbryde fedt
 • fjerne lugt
 • nedbringe CO2
 • ensarte temperaturen i et rum
 • fjerne statisk elektricitet
 • forbedre indeklimaet
 • reducere tid og strømforbrug på køl og indfrysning
 • nedbringe kimtal
Få mere af vide omkring:

Installation
Vedligeholdelse
Grøn profil med PP

Det siger kunderne

 • Vi har i ca. 1 år kørt forsøg med power pack, og kan se at det har en positiv indvirkning på fedtfjernelser i vores pumpestationer. Vi har konstateret at det på ingen måde har ændret spildevandssammensætningen ved indløbet til renseanlægget.

  Lars Ammonsen
  Frederikshavn Vand A/S
 • “Jeg tror jo på det her. Og jeg tror også, at der kommer andre besparelser”, siger Niels Martin Aggesen, som årligt producerer 8.000 slagtesvin.

  Niels Martin Aggesen
  Sønderjysk svineavler

Er du klar til en gennemgang?

Vi står klar til at hjælpe dig