Telefon (+45) 4068 6090
Telefon (+45) 4068 6090

Emfang

En passende Power Pack, som er rigtigt placeret i luftafkastet, nedbringer strømforbruget, nedbryder fedtmolekyler og reducerer lugt.

Power Pack og Emfang

Det er hele tre påstande, men det er rigtig nok. Lugtmonokyler bliver nedbrudt, fedtmonokyler bliver nedbrudt og rene luftkanaler er = lavere strømforbrug.

De rigtig fæle lugte som Ammoniak, Svovlbrinte og Mercaptan, optræder sjældent i forbindelse med køkkener, men det gør til gengæld det mere diffuse ”stege os” og andre madlugte, der ofte er bundet til røg, til damp og, i høj grad, til fedtmolekyler.

Det er emfangens opgave at fjerne røg og damp, stegeos og madlugt. Enten ved at sende den ud i det fri, evt. efter at have filtreret det værste fra, eller ved at rense luften og sende den rene, rensede luft tilbage i rummet. I alle tilfælde kan fedt fra madlavningen sætte sig som aflejringer i emhætten, rørføringer og på Ventilatorer, og jo mere fedt der aflejrer sig jo støre energitab. Man ser tit at energitabet ligge mellem 5 % og 25 %.

Hvordan virker en Power Pack på fedtmolekyler i emfang?

I forbindelse med mad er det mest almindeligt forekommende fedtstof – både vegetabilsk og animalske fedtstoffer- palmitin-syre, C15H31COOH (eller C16H32O2). Dette fedtstof kan, ved iltning, nedbrydes til vand og kultveilte. Kemisk ser det sådan ud: 2 C15H31COOH + 47 O2 = 32 H2O + 32 CO2.

Innocleaner ApS kan hjælpe jer med at finde en effektiv og miljøvenlig løsning på jeres luftkvalitet, fedt/stegeos Kanaler og krys veksler skal altid rengøres inden der monteres Power Pack.

Læs mere her

Dokumenter/download

Læs hele rapporten fra Teknologisk Institut vedrørende Power Pack’s virkning.

https://elforsk.dk/projektdatabase/piem-powerpack-em-udsug

Dette er optagelser lavet i forbindelse med filmen
 “… når du kigger væk” – instrueret af Phie Ambo

Fedtbelægninger i emfang og i ventilationskanaler

Restauranter og Storkøkkener

Et korrekt dimensioneret og installeret Power Pack system sikrer virksomheden mod fedtbelægninger i emhætter og i ventilationskanaler. Det giver en reduceret brandfare, et bedre sug og meget lettere og billigere rengøring. Det sikrer dit helbred og din pengepung. Virksomheden sparer penge.
TIVOLI A/S København har brugt Power Pack i 2 af deres restauranter siden November 2015, med så gode resultater, at de i 2017 har fået installeret systemet i 8 restauranter/storkøkkener.
Power Pack installeret i Wagamama i Tivoli A/S. Anlægget var rengjort inden opsætning.
Anlægget bliver normalt gjort rent 3 gange om året, anlægget er IKKE blevet rengjort siden installering af Power Pack.
Vigtigt: Anlægget skal altid være rengjort inden montering af Power Pack.

  • Vi har som mål at skabe merværdi i jeres produkter og at spare omkostninger i jeres produktion.
  • Vores sortiment af Power Packs er alle kraftige katalysatorer, der forbedrer vandkvaliteten og som har positiv effekt på praktisk taget alle processer hvor vand eller fugt spiller en rolle.
  • Kan anvendes på områder fra Indeklima, Statisk Elektricitet & Emhætter, spildevand, fra varmevekslere til lugt reduktion og smagsregulering.
  • Langtidsholdbar, vedligeholdelsesfri og kræver ingen energitilførsel.
  • Vores sortiment af Power Packs er VA godkendt: VA 3.19/20115, og godkendt til brug i fødevarer.

Fedtafrens i køkkenventilation

Afrensning af fedt i kanalerne er nødvendigt alle steder hvor der laves større mængder mad, da stegefedtet aflejre sig i kanalsystemet. Det udgøre en væsentlig brandfare. Derfor forlanger flere forsikringsselskaber, at man får renset kanaler 1-2 gange årligt.

Kanalrensningen foregår ved at kanalerne / anlæg og emhætten renses og vaskes ned for fedt og snavs. Alle berørte lokaler afdækkes så de ikke svines til.

Det koster mange penge at få det hele vasket ned.

Fedtbelægninger på ventilatoren og i kanalerne kan have meget stor betydning for effekten af systemet. Jo mere luft der skal til for at suge damp og os ud af køkkenet, jo højere strømforbrug.

HUSK at for hver gang der er en ujævnhed i kanalerne, svare det til at der er et hul eller et bump på vejen, så må vi sætte farten ned, altså der skal bruges mere energi for at holde farten.

DET KAN UNDGÅS VED AT BRUGE POWER PACK I JERES EMFANG

Er du klar til en gennemgang?

Vi står klar til at hjælpe dig

Mere information?

Ønsker du flere informationer om vores løsninger, så skriv til os. Vi vender tilbage i løbet af 1 til 2 hverdage. Eller bare ring til os nu.

+45 4068 6090
info@innocleaner.dk

Få et tilbud

EMFANG BROCHURE

FEDTUDSKILLER BROCHURE