Telefon (+45) 4068 6090
Telefon (+45) 4068 6090

Statisk elektricitet

En passende Power Pack, som er rigtigt placeret i luftafkastet, nedbringer strømforbruget, nedbryder fedtmolekyler og reducerer lugt.

Power Pack i Emfang

Det er hele tre påstande, men det er rigtig nok. Lugtmolekyler bliver nedbrudt, fedtmolekyler bliver nedbrudt og rene luftkanaler er lig med lavere strømforbrug.

De rigtig fæle lugte som Ammoniak, Svovlbrinte og Mercaptan, optræder sjældent i forbindelse med køkkener, men det gør til gengæld det mere diffuse ”stege os” og andre madlugte, der ofte er bundet til røg, damp, og i høj grad, til fedtmolekyler.

Det er emfangets opgave at fjerne røg og damp, stege-os og madlugt. Enten ved at sende den ud i det fri, evt. efter at have filtreret det værste fra, eller ved at rense luften og sende den rene, rensede luft tilbage i rummet. I alle tilfælde sætter fedt fra madlavningen sig som aflejringer i emhætten, rørføringer og på ventilatorer, og jo mere fedt der aflejrer sig jo støre energitab. Man ser tit at energitabet ligger mellem 5 % og 25 %.

Hvordan virker en Power Pack på fedtmolekyler i emfang?

I forbindelse med mad er det mest almindeligt forekommende fedtstof – både vegetabilsk og animalske fedtstoffer- palmitin-syre, C15H31COOH (eller C16H32O2). Dette fedtstof kan, ved iltning, nedbrydes til vand og kultveilte. Kemisk ser det sådan ud: 2 C15H31COOH + 47 O2 = 32 H2O + 32 CO2.

Vi kan hjælpe jer med at finde en effektiv og miljøvenlig løsning på jeres luftkvalitetsproblem.
Teknologisk Institut’s rapport om Power Pack-systemets virkning

Rapporten er en kortlægning af teknologiens anvendelsesmuligheder i industrien. Den konkluderer at der efter montering af Power Pack ikke har været behov for at foretage en rensning af emfangskanaler, men kun filterskift og rengøring af bundbakke. 

Læs mere her:

Download dokument

Læs hele rapporten fra Teknologisk Institut vedrørende Power Pack’s virkning.
Eller læs et resumé her:

https://elforsk.dk/projektdatabase/piem-powerpack-em-udsug

Dette er optagelser lavet i forbindelse med filmen
 “… når du kigger væk” – instrueret af Phie Ambo
Om fedtbelægninger i emfang og ventilationskanaler

Restauranter og Storkøkkener

Et korrekt dimensioneret og installeret Power Pack system sikrer virksomheden mod fedtbelægninger i emhætter og i ventilationskanaler. Det giver en reduceret brandfare, et bedre sug og meget lettere og billigere rengøring. Det sikrer dit helbred og din pengepung. Virksomheden sparer penge.

TIVOLI A/S København har brugt Power Pack i 2 af deres restauranter siden November 2015, med så gode resultater, at de i 2017 har fået installeret systemet i 8 restauranter/storkøkkener.

Power Pack installeret i Wagamama i Tivoli A/S. Anlægget var rengjort inden opsætning.
Anlægget bliver normalt gjort rent 3 gange om året, og anlægget er IKKE blevet rengjort siden installering af Power Pack.

Vigtigt: Anlægget skal altid være rengjort inden montering af Power Pack.

Fedtafrens i køkkenventilation

Afrensning af fedt i kanalerne er nødvendigt alle steder hvor der laves større mængder mad, da stegefedtet aflejre sig i kanalsystemet. Det udgøre en væsentlig brandfare. Derfor forlanger flere forsikringsselskaber, at man får renset kanaler 1-2 gange årligt.

Kanalrensningen foregår ved at kanalerne / anlæg og emhætten renses og vaskes ned for fedt og snavs. Alle berørte lokaler afdækkes så de ikke svines til.

Det koster mange penge at få det hele vasket ned.

Fedtbelægninger på ventilatoren og i kanalerne kan have meget stor betydning for effekten af systemet. Jo mere luft der skal til for at suge damp og os ud af køkkenet, jo højere strømforbrug.

HUSK at for hver gang der er en ujævnhed i kanalerne, svare det til at der er et hul eller et bump på vejen, så må vi sætte farten ned, altså der skal bruges mere energi for at holde farten.

DET KAN UNDGÅS VED AT BRUGE POWER PACK I JERES EMFANG

Rens emfangets aftrækskanaler i forbindelse med installationen af PP!

Power Pack arbejder i fugtigt miljø og opløser henover tid al fedt den er i forbindelse med. Af denne årsag er det af yderste vigtighed at emfang, aftræksrør, fedtfiltre mv. er grundigt rengjorte når PP monteres. Såfremt dette ikke er sket opløses gammelt fedt, som kan løbe baglæns i aftræksrør eller dryppe ud af de mindste åbninger i emfanget.

En sådan hændelse kan udgøre en ubekvem og besværlig afbrydelse i virksomhedens daglige drift.

Er du klar til en gennemgang?

Vi står klar til at hjælpe dig